Radno vreme

Ponedeljak 07:00 - 19:00
Utorak 07:00 - 19:00
Sreda 07:00 - 19:00
Četvrtak 07:00 - 19:00
Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 15:00
Nedelja 07:00 - 12:00

OTVORENO

Svetosavska 7 | Novi Banovci 0631147070

Izolacija fasadnih zidova

"WDVS" je nemačka skraćenica za pojam "Wärmedämmvebundsystem", ili u slobodnom prevodu "uvezani sistem toplotne / termičke izolacije". Njega čine razni materijali u sistemu, a termoizolacioni materijal EPS (ekspandirani polistiren, tj. "stiropor") je u praksi najčešće taj koji je "zaslužan" za uštedu energije, odnosno energetskih troškova. Drugi termoizolacioni materijali koji se pojavljuju na tržištima imaju danas mnogo ređu primenu na fasadama od one koju ima stiropor. Mi u Srbiji nudimo 2 varijante fasadnog stiropora - Austrotherm EPS AF (fasadni stiropor bele boje) i još "moderniji" Austrotherm EPS AF PLUS (fasadni stiropor sa primesama grafita koje stiroporu daju sivu boju). Oba ova artikla poseduju odlične vrednosti koeficijenta toplotne provodljivosti (pri čemu je sivi stiropor za nekih 20% bolji termoizolator od belog stiropora, što će reći da se npr. istovetan termoizolacioni efekat postiže sa pločom Austrotherm EPS AF, debljine 12cm i pločom Austrotherm EPS AF PLUS, debljine 10cm) i predstavljaju idealna rešenja za termičku izolaciju fasade vašeg objekta. Istovremeno se ne sme smetnuti sa uma da je fasada jednog objekta ta koja objekat značajno štiti od mnogih spoljnih klimatskih uticaja, kao i da ona umnogome utiče na estetski izgled samog objekta. Fasada daje i jednu individualnu "notu" objektu, a govori mnogo i o ukusu vlasnika objekta. Iz svega nabrojanog se da zaključiti da izolacija fasade predstavlja zaštitu objekta u pravom smislu te reči. To važi i kada su u pitanju standardno termički izolovani objekti, a kamoli kada je reč o tzv. niskoenergetskim i pasivnim kućama (kod kojih je debljina termoizolacionog sloja na fasadi, ali i ne samo na fasadi, višestruko veća nego kod standardno termički izolovanog objekta).

"WDVS" ima puno prednosti:

►Izraženi osećaj ugodnosti boravka u objektu, s obzirom na temperaturu na unutrašnjoj strani fasadnog zida koja iznosi oko 20° C ("topao zid")
►Velika ušteda energije kroz primenu Austrotherm EPS AF, odnosno enormna ušteda energije uz primenu Austrotherm EPS AF PLUS
►Veliki i slobodan izbor debljine termoizolacije koju vlasnik objekta želi da ugradi - od 5cm pa sve do 30cm - pri čemu mi u Srbiji preporučujemo debljinu od min. 12cm (ukoliko koristite Austrotherm EPS AF)
(NAPOMENA: Pogledajte rubriku u "Info-zona" koja govori o našoj kampanji u Srbiji)
►Sprečavaju se temperaturne oscilacije i razne vrste napona u fasadnom zidu
►"WDVS" predstavlja jednostavnu i ekonomičnu metodu ne samo u novogradnji, nego i kada je u pitanju termička sanacija objekta, dakle naknadna ugradnja termoizolacije na fasadne zidove jednog još od ranije postojećeg (i termički neizolovanog) objekta. Šta više, to je često i jedina efikasna metoda ako su se na fasadnom zidu pojavile npr. pukotine.

Termički izolovana fasada - profesionalna ugradnja u novogradnji i prilikom sanacije (renoviranja)

►Ušteda troškova grejanja (zimi), ali i troškova hlađenja (leti)
►Stvaranje prijatne klime za život i rad
►Manja debljina konstruktivnog dela zida
►Dobitak korisnog prostora u objektu od ca. 4 m²
►Jednostavna i laka obrada
 
Uputstva za obradu / ugradnju:

►Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva, ali i ravna - bez rupa i bez ispupčenja
►Nanošenje i ugradnja bilo koje komponente sistema se ne treba obavljati pri spoljnim temperaturama ispod +5 °C, kao i pri izloženosti fasade jakom sunčevom zračenju
►Ukoliko nakon postavljanja stiropora prođu 2 sedmice (ili više) a armaturna mrežica još uvek nije ugrađena, onda se pre ugradnje armaturne mrežice stiroporne ploče moraju istrugati
►Na spojevima striropornih ploča se ne sme dozvoliti "prodor" lepka ka spolja, s obzirom da bi u tom slučaju nastali tzv. "hladni mostovi" koji umanjuju termoizolacioni efekat izolovanog zida
Izvor: austrotherm.rs