dekorativne tehnike
Bojenje prostorija nije više suvoparno krečenje sa ciljem da se malo osveži prostor. Razvojem tehnologije, načina rada i, naravno, odgovarajućih materijala vaše prostorije sada mogu da se pretvore u fantastičnu celinu usklađenu sa vašim željama, potrebama i namenom prostora. Pored odličnih dekorativnih efekata, tehnike izrađene na bazi programa unutrašnjih dekorativnih premaza, nude i natprosečnu zaštitu obrađenih površina.

Farbara R - Color u svojoj ponudi ima Bekament dekorativne tehnike BK-NovaEra i BK-SUNSET

BK Nova Era 300x300BK-NovaEra je akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Velikim spektrom boja i belim perlama koje se nalaze u materijalu postižemo jedinstveni izgled zida. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om. BK-NovaEra je otporna na vlažno brisanje.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Pre nanošenja dekorativne boje, gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja minimum 6h). Pre početka rada, toniranu masu je potrebno lagano promešati (dekorativni efekat se postiže isključivo sa toniranim proizvodom). Boja se nanosi farbarskom četkom u dva sloja. 5-10 minuta nakon nanošenja boje zavisno od uslova, vrši se finalna obrada boje pomoću fleksibilne plastične lepeze. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h.

Optimalna radna temperatura: Od +8 do +35 stepeni. Premaz je potpuno suv kroz 24h.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

BOJA
Bela + nijanse po ton karti BK-Nova Era. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.

POTROŠNJA
Od 200-300ml/m2 za pojedinačni sloj.

PAKOVANJE
2.5 l.


BK Sunset 300x300BK-SUNSET
Specijalna akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. BK-Sunset je otporan na vlažno brisanje.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Pre nanošenja boje, gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja minimum 6 h). BK-Sunset boja je pripremljena za nanošenje. Nanosi se širokom farbarskom četkom najčešće u jednom ili dva sloja. Struktura se dobija različitim tehnikama zavisno od željenog efekta. Po želji finalna obrada površine se može izvršiti i pomoću plastične lepeze. Ukoliko je potrebno, nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva oko 4-6 h i zavisi od debljine nanosa. Premaz je potpuno suv nakon 24 h.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +8 ºC do +35 ºC. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok upotrebe: 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od smrzavanja i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

BOJA
BK-Sunset srebrni + nijanse po ton karti. BK-Sunset se može tonirati i pomoću BK-Color tonera.

POTROŠNJA
Oko 150-200 ml/m² zavisno od tehnike nanošenja.

PAKOVANJE
1 l.